Ημέρα: 1 Μαρτίου 2023

επιτροπη τουριστικής αναπτυξης

Συνεδρίαση της Τουριστικής επιτροπής Μήλου την Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023

Προσκαλούνται τα μέλη της Επιτροπής την Πέμπτη 2…