Ημέρα: 23 Ιανουαρίου 2023

1η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Παρασκευή 27.01.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…