Ημέρα: 24 Σεπτεμβρίου 2022

Προβολή ταινίας στο Εργατικό Κέντρο Μήλου την Κυριακή 25.09.2022

  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΛΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ…

16η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τρίτη 27.09.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…