Ημέρα: 27 Αυγούστου 2022

Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στον Δήμο Μήλου

Με την υπ’ αριθμ.478/05.08.2022 απόφαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και…