Ημέρα: 25 Μαΐου 2022

Επιβολή προστίμου λόγω παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας

Την επιβολή προστίμου ύψους διακοσίων (200) ευρώ, σε βάρος επιχείρησης…

Συνεχίζονται οι αιτήσεις προσλήψεων ΙΔΟΧ στο Δήμο Μήλου έως και τη Δευτέρα 30-05-2022

Ανακοίνωση Συνεχίζονται οι αιτήσεις προσλήψεων ΙΔΟΧ στο Δήμο Μήλου…

Προσφορά εργασίας

Προσφέρονται θέσεις εργασίας έως πεντάμηνης διάρκειας…