Ημέρα: 12 Ιανουαρίου 2022

Εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κιμώλου χωρίς την παρουσία μελών του προεδρείου!!!

ΚΙΜΩΛΙΑΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…