ΜΗΛΟΣ ΟΙΛ : Δοκιμαστικές τομές του εδάφους

Εκδόθηκε η άδεια για δοκιμαστικές τομές του εδάφους στην ΜΗΛΟΣ ΟΙΛ. (αρ. πράξης 475055/08.09.2022)

Επίσης πήρε την Έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Αφήστε μια απάντηση