15η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Παρασκευή 07.06.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 07/06/2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 3738/03-06-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΘΕΜΑ 1 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακάλυπτων εκτάσεων ως χώροι στάθμευσης οχημάτων στη ν. Μήλο.
ΘΕΜΑ 2

Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση MA.CONSTRACTION T.A.E. A.E.).

ΘΕΜΑ 3 Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
ΘΕΜΑ 4 Απολογισμός Δήμου Μήλου οικονομικής χρήσης 2023.
ΘΕΜΑ 5 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας Εκτέλεσης υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Μήλου.
ΘΕΜΑ 6 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ΚΑΜΠΟΥΡΗ Μ.).
ΘΕΜΑ 7 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών.

 

Αφήστε μια απάντηση