10η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Παρασκευή 19.04.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 19/04/2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 2506/15-04-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΘΕΜΑ 1 Κατάρτιση σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2024.
ΘΕΜΑ 2 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών.

 

Αφήστε μια απάντηση