1.489.946,80 εκ. ευρώ για έργα τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μήλου

Image by Steve Buissinne

Από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών,εγκρίθηκε χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και περιορισμός διαρροών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μήλου» με το ποσό των 1.489.946,80 €.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας, μέτρησης και
τηλεδιαχείρισης της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος καθώς και εξοπλισμού ενεργού εντοπισμού διαρροών και μείωσης κατανάλωσης ενέργειας.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δείτε την σχετική απόφαση από εδώ

Αφήστε μια απάντηση