Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο των ορυχείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΕ

Μετά από επίμονη και εξαντλητική πολύμηνη διαδικασία διεκδίκησης (διήρκησε 17 μήνες) και κυριολεκτικά εξαντλώντας κάθε μορφής διαπραγματευτικής πίεσης οι εργαζόμενοι του κλάδου μας απέκτησαν νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έπειτα από αρκετά χρόνια (από το 2011). Η ύπαρξη Συλλογικής Σύμβασης στον κλάδο των Μεταλλωρύχων, σε μια περίοδο όπου τα τελευταία 8 χρόνια οι μνημονιακές πολιτικές έχουν διαμορφώσει στην αγορά εργασίας Όρους εργασιακής ζούγκλας με έμφαση στην επισφαλή και φτηνή εργασία, αποτελεί από μόνο του ένα σημαντικό γεγονός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από εκατοντάδες κλαδικές και ομοιεπαγγελματικές ΣΣΕ που υπήρχαν προ της μνημονιακής περιόδου σήμερα υφίστανται μόνο μερικές δεκάδες.

Η Ομοσπονδία μας , αν και αρχικά της αμφισβητήθηκε η αντιπροσωπευτικότητα του κλάδου, κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να υπογράψει μια νέα ΣΣΕ δημιουργώντας μια ελάχιστη ασπίδα προστασίας των μισθών και δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου μας και ειδικότερα για τους νεώτερους, όπου σε γενικές γραμμές κινείται στα επίπεδα της προ κρίσης περιόδου δημιουργώντας νέα θετικά δεδομένα στην προοπτική της συνδικαλιστικής δράσης και συσπείρωσης του κλάδου μας.

Τα κυριότερα σημεία της νέας ΣΣΕ είναι:

I. Η διάρκεια της είναι διετής ( Από 10.3.2017 έως 10.3.2019)

II. Ενώ όλες οι προηγούμενες ΣΣΕ του κλάδου μας ήταν Ομοιοεπαγγελματικές , στην νέα που υπεγράφη έγινε απαλοιφή του όρου Ομοιοεπαγγελματική έχοντας αποκτήσει σαφή χαρακτηριστικά Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας βάζοντας νέα δεδομένα για τις επόμενες ΣΣΕ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες που εργάζονται στις επιχειρήσεις του κλάδου μας. Ήδη στην νέα ΣΣΕ που υπογράφηκε έχουν προστεθεί σημαντικές ειδικότητες που δεν υπήρχαν σε προηγούμενες ΣΣΕ όπως, Χειριστές μηχανημάτων επιφανείας, Οδηγοί βαρέων οχημάτων, οδηγοί φορτηγών επιφανείας και Δ.Χ, οδηγοί αυτοκινήτων, χειριστές ελαφρών μηχανημάτων και οχημάτων επιφανείας, χειριστές μηχανημάτων ολομέτωπης κοπής, χειριστές φορτωτών υπογείων, Αρχιτεχνίτες, Αρχιγεωτρυπανιστές, γεωτρυπανιστές, χειριστές ηλεκτροκίνητων βαρούλκων ανέλκυσης μεταλλεύματος, χειριστές Αεροσυμπιεστών, χειριστές ταινιόδρομων, Οικοδόμοι, χειριστές πλατφορμών, χειριστές μηχανικών ξεσκαρωτών, χειριστές φορείων ύλωσης, βοηθοί εργοδηγού, Βοηθοί χειριστών/Μηχανοτεχνιτών/Ηλεκτρολόγων/Ηλεκροσυγκολλητών/οξυγονοκολλητών, κλπ.

III. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια παρέμειναν στην προ κρίσης εποχή.

IV. Εκτός του επιδόματος πολυετίας, το οποίο παραμένει παγωμένο έως το 2012 βάσει της 6ΠΥΣ /14.2.2012, όλο το υπόλοιπο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και τα ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ όχι μόνο παρέμειναν στην προ κρίσης περίοδο αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύθηκαν, όπως η προσθήκη στο Επίδομα Γάμου και του συμφώνου συμβίωσης, η Αγία Βαρβάρα καθίσταται υποχρεωτική αργία σε όλες τις επιχειρήσεις του ΣΜΕ και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις Σ/Α.

V. Μια σειρά από ειδικότητες που εκ του νόμου έχουν Υπαλληλική ιδιότητα εντάχτηκαν από την κατηγορία των ημερομίσθιων στην κατηγορία των έμμισθων όπως Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές, Χειριστές εγκαταστάσεων θερμικών κατεργασιών, χειριστές εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων η ορυκτών, χειριστές εγκαταστάσεων χημικών κατεργασιών, χειριστές συστημάτων φορτοεκφόρτωσης πλοίων, χειριστές συστημάτων φορτοεκφόρτωσης επιφάνεια και υπόγεια, χειριστές βαρούλκων, αδειούχοι οξυγονοκολλητές, μεταλλοκολλητές, κλπ.

VI. Στον ευαίσθητο τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, έχουν προβλεφτεί για πρώτη φορά δεσμεύσεις όπως εκείνη για την προώθηση της κουλτούρας ‘’μηδέν ατυχήματα στους χώρους εργασίας’’ καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που έχει εκπονήσει το ΕΛΙΝΥΑΕ για τα έτη 2016 – 2020 και περιγράφεται στο ΦΕΚ 3757/25.10.2017.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας η οποία σημειωτέον όλο αυτό το διάστημα βρίσκονταν σε συνεννόηση με τα πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της και έχοντας την συγκατάθεση τους, παρότι δεν επετεύχθησαν όλοι οι στόχοι της με κυρίαρχους τον σαφή χαρακτηρισμό σε ΚΛΑΔΙΚΗ που θα συμπεριλάμβανε όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες των εργαζομένων και το επίδομα πολυετίας, , συμφώνησε στην υπογραφή της παραπάνω σύμβασης λόγω του ότι είχαν εξαντληθεί όλες οι διαπραγματευτικές δυνατότητες και μέσα πίεσης που υπήρχαν καθώς επίσης και ότι ο χρόνος διάρκειας της ΣΣΕ εξαντλούνταν με εναπομείναντα χρονικό διάστημα λήξης τους 7 μήνες.

Η Ομοσπονδία μετά την υπογραφή της νέας ΣΣΕ, θα αναλάβει πρωτοβουλίες προς τα Σωματεία μέλη της για την εξειδίκευση των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία θα πρέπει να αποτελεί και την βάση για την διεκδίκηση υπογραφής Επιχειρησιακών ΣΣΕ με ταυτόχρονη προσπάθεια ενημέρωσης και όλων των πρωτοβάθμιων Σωματείων στις επιχειρήσεις του κλάδου μας που δεν είναι μέλη της, προκειμένου να είναι ευρύτερης αποδοχής και εμβέλειας.

Το αυτονόητο συμπέρασμα των πολύμηνων διεκδικητικών παρεμβάσεων της ΟΜΕ το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί από το σύνολο των εργαζομένων για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, είναι πως απαραίτητη προϋπόθεση για την αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ που θα διασφαλίζει τους δυνατόν καλύτερους Όρους μιας ΣΣΕ είναι η συσπείρωση των εργαζομένων του κλάδου σε συνδυασμό με την αγωνιστική διάθεση και ετοιμότητα.

Είναι πλέον φανερό ότι όλοι οι μεταλλωρύχοι ενωμένοι και αποφασισμένοι θα παλέψουν για ένα καλλίτερο αύριο για τους ίδιους αλλά και για το λαό μας.

Δείτε τη σύμβαση σε μορφή pdf

Πίνακας Αποδοχών (10.3.2017 – 10.3.2019)

Αφήστε μια απάντηση