Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΗΛΟΣ ΟΪΛ Α.Β.Ε.Ε.Π» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 71148/ΥΠΕ/7/00562/Γ/Ν.4399/2016/14-07-2022 απόφαση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου
4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής
Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Ζ΄ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης «ΜΗΛΟΣ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΜΗΛΟΣ ΟΪΛ Α.Β.E.Ε.Π.» που αναφέρεται στην «Δημιουργία
μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων με λιμενικές και χερσαίες
εγκαταστάσεις, με χωρητικότητα δεξαμενών 6.600 κ.μ.» (ΚΑΔ κύριου κλάδου
δραστηριότητας: 46.71.12.05, Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες
(συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών)), στο Δήμο Μήλου της Περιφερειακής Ενότητας
Μήλου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με
11.978.890,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 11.978.890,00 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση