Υβριδικός σταθμός ΑΠΕ στον Εμπουρειό Μήλου

Αίτηση προς την ΡΑΕ κατέθεσε η εταιρεία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗNΩΝ PROTONIUM” για την κατασκευή υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στον Εμπουρειό Μήλου ισχύος 6 MW.

H αίτηση κατατέθηκε στις 08.06.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου Γ-013117.

Στις 07.07.2022 με απόφαση του προέδρου της ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 689/2022 έγινε απόρριψη της αίτησης για χορήγηση Άδειας Παραγωγής / Βεβαίωσης Παραγωγού / Βεβαίωσης Ειδικών Έργων λόγω μη υποβολής της προβλεπόμενης εκ του ν. 4685/2020 Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.

 

Αφήστε μια απάντηση