Συνεδρίαση του Συμβουλίου της κοινότητας Τριοβασάλου την παρασκευή 01.03.2024

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

Π ρ ο ς

Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Τριοβασάλου
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου
Κοινότητας Τριοβασάλου που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 1η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Εξέταση αιτημάτων «Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Μανδρακίων»
2. Εξέταση αιτήματος δημότη
3. Ονοματοδοσία κτηρίου Κοινότητας Τριοβασάλου
4. Επανεξέταση αιτήματος «Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Τριοβασάλου – Άγιος Σπυρίδωνας» για συστέγαση στο κτήριο της Κοινότητας.
5. Συμμετοχή στην πανελλήνια εθελοντική δράση «Let’s Do It Greece» Προτάσεις για οργάνωση δράσεων
6. Ενοικίαση ακάλυπτων εκτάσεων για χρήση ως χώρων στάθμευσης οχημάτων
7. Προγραμματισμός ανοιχτών συναντήσεων με τους κατοίκους της Κοινότητας Τριοβασάλου
8. Διαλογική συζήτηση και ενημερώσεις σχετικά με τρέχοντα θέματα των οικισμών

Μήλος, 23/02/2024
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κοινότητας Τριοβασάλου

ΣΟΦΙΑ ΨΑΘΑ ΓΚΑΓΚΑΚΗ

Αφήστε μια απάντηση