Συνεδρίαση της Κοινότητας Αδάμαντα την Παρασκευή 20.01.2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 20η , του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, μέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018),για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

  1. Αποδοχή δωρεάς απιδινωτή απ΄το Σύλλογο Μηλίων Πλοιοκτητών Τουριστικών Επαγ/κών Σκαφών
  2. Γνωμοδότηση αιτήματος για κοπή δέντρων
  3. Γνωμοδότηση αιτήματος πολιτών Αδάμαντα για απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων
  4. Συντήρηση δημοτικών δρόμων δικαιοδοσίας Κοινότητας Αδάμαντα
  5. Αντικατάσταση φωτισμού στη πλατεία Ηρώων Κοινότητας Αδάμαντα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση