Συνεδρίαση της Κοινότητας Αδάμαντα Μήλου την Τρίτη 27.09.2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 27η, του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, μέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.30 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018)για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.-Γνωμοδότηση αιτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΛΗ για επέκταση  δικτύου οδοφωτισμού

2.-Kαθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων δικαιοδοσίας Κοινότητας Αδάμαντα προς παραχώρηση της χρήσης των,  έτους 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

Ο Πρόεδρος της

Κοινότητας  Αδάμαντα

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση