Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα την Τρίτη 11.06.2024

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα, την 11η, του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, μέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018,) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ ((YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ -CATERING), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (EGOIST)
  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (ΠΛΩΡΗ)
  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (LEBETINA)
  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ νόμιμου εκπροσώπου της ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ε.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) ΛΙΓΚΟΡ ΝΙΚΟ ΜΠΑΛΟ, νόμιμου εκπροσώπου της ΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ΄ΣΙΑ Ο.Ε.
  1. Απαγόρευση στάθμευσης σε τμήμα εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα

Φλώρα Τούρλου

Αφήστε μια απάντηση