Συνέδριο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ σε συνεργασία με τη NASA έγινε στη Μήλο την περίοδο 04-08.06.2018

THE 2ND INTERNATIONAL WORKSHOP ON SPACE-BASED LIDAR REMOTE SENSING TECHNIQUES AND EMERGING TECHNOLOGIES SHALL TAKE PLACE IN JUNE 4-8, 2018 IN MILOS ISLAND, GREECE

The intent of this workshop is to offer a venue and create a framework, where scientists and technologists from different countries, government agencies, industries and universities can meet and discuss important issues related to current and planned space lidar missions, techniques and associated emerging and enabling technologies. It will also be an opportunity to discuss challenges and common issues, and explore ways to increase collaboration among the space‐agencies and organizations to enhance future active space‐based remote sensing measurements.

Organizing Committee:

Upendra N. Singh (NASA), Chair
NASA Langley Research Center, Hampton, Virginia, 

Georgios Tzeremes (ESA), Co-Chair/ Organiser
European Space Agency, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands

Philippe Keckhut (CNRS), Co-Chair
Centre National de la Researche Scientifique (CNRS), Paris, France

Space Agency Stakeholders:

Jean-Yves Le Gall, President (CNES)

Michael J Freilich, Director, Earth Science Division (NASA)

Philippe Goudy, Head, Earth Observations Programs (ESA)

Toshiyoshi Kimura, Director, Sensor Systems Research Group (JAXA)

https://www.lidar-workshop-2018.com/

Αφήστε μια απάντηση