Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων προχωράει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου.

Στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων προχωράει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του φορέα, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθούν άτομα Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά αυτοπροσώπως στα γραφεία υπηρεσίας του φορέα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη από εδώ

Αφήστε μια απάντηση