Στην ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Χαλικιάς, Κοινότητας Τριοβασάλου, προχωρά ο Δήμος Μήλου

Στην υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, σχετικά με το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Χαλικιάς, Κοινότητας Τριοβασάλου» προχωρά ο Δήμος Μήλου, έπειτα από σχετική ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών & Η/Μ Έργων Δήμου Μήλου η πρόταση χρηματοδότησης για το έργο αναμένεται να υποβληθεί στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Σημειώνεται, ότι η πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση, καθότι ο Δήμος Μήλου περιλαμβάνει οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η υποβολή προτάσεων που θα εμπίπτουν στην παραπάνω θεματική προτεραιότητα στο επιλέξιμο Μέτρο 2 «Παρεμβάσεις στον Αστικό», χώρο με επιλέξιμες δράσεις:

2.1 Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων και

2.2 Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

Ο Δήμος Mήλου ανταποκρινόμενος στη συγκεκριμένη πρόσκληση, προτίθεται να υποβάλλει πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Χαλικιάς, Κοινότητας Τριοβασάλου» και καταρτίστηκε φάκελος που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση, με την σύνταξη της έκθεσης σκοπιμότητας για την τεκμηρίωση της βελτίωσης που θα προκύψει με ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων σε σχέση με τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη του Δήμου από αυτή.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, για τη αναβάθμιση και καλύτερη οργάνωση του δημοσίου χώρου.

Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάπλαση και στη διαμόρφωση του χώρου της Χαλικιάς του Δήμου Μήλου και της γύρω περιοχής και στην αύξηση φύτευσης. Η ανάπλαση περιλαμβάνει την διαμόρφωση και την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση του πράσινου στοιχείου που θα φέρει την περιοχή σε πλήρη εναρμόνιση με το  φυσικό της περιβάλλον , την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της πλατείας Χαλικιάς με αστικό εξοπλισμό και υλικά που θα προσδώσουν στην ομοιόμορφη και στην αισθητική αναβάθμισή του, και την αναβάθμιση του υφιστάμενου πάρκου αναψυχής με σύγχρονα υλικά και εξοπλισμό που θα προσφέρουν στους χρήστες τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Πηγή : ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

Αφήστε μια απάντηση