Προσλήψεις 27 ατόμων στο Δήμο Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και για την
παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών στο Δήμο Μήλου

Δείτε την προκήρυξη από εδώ

Αφήστε μια απάντηση