Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. σε δομή Ε.Φ.Κ.Α. στη Mήλο

Το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΦΚΑ, για ένα χρόνο, από 1-10-2018 μέχρι 30-9-2019, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, άνευ καταβολής αμοιβής, για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕ∆ στο Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ Μήλου της Π.Ε. Μήλου.

Αφήστε μια απάντηση