Ξηλώνονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σε 300 μέτρα από σχολεία

Με την υπ’ αριθμ. 346/2018 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που εγκατέστησε την κεραία διατάχθηκε να να απομακρύνει τις επίδικες κεραίες και τα μηχανήματα εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την επίδοση της απόφασης, με την απόφαση να προβλέπει χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ, για κάθε παράβαση των διατάξεών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία σταθμό βάσης και κεραία κινητής τηλεφωνίας στο δώμα διώροφης οικοδομής, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το Δημοτικό Σχολείο Βέλου, από το περιφερειακό σχολείο Βέλου, καθώς και των κατοικιών της συντριπτικής πλειοψηφίας των αιτούντων.

Όπως επισημαίνεται, οι επιπτώσεις στην υγεία από τις κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από την απόσταση του χώρου διαβίωσης από την κεραία, από τον προσανατολισμό της κεραίας, δηλαδή αν εκπέμπει προς την κατεύθυνση του χώρου διαβίωσης, από την ένταση της ακτινοβολίας, όπως μπορεί να μετρηθεί ως μέση τιμή, από την ηλικία του εκτιθέμενου και την κατάσταση της υγείας του και από τη διάρκεια έκθεσης, δηλαδή τις ώρες διαβίωσης ανά ημέρα στο συγκεκριμένο χώρο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε Δελτίο Τύπου του Διεθνούς Γραφείου για την Καρκινική έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατέταξε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας στην κατηγορία 2Β των πιθανών καρκινογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο, ένεκα ενδείξεων για συσχέτιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μορφές κακοήθους καρκίνου, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και πλήττει συνήθως τον εγκέφαλο.

Σημειωτέον, ότι τα υφιστάμενα στη χώρα μας όρια ασφαλείας ακόμη και αν είναι μειωμένα κατά 30 – 40% των διεθνών ορίων δεν συνεκτιμούν την υπερισχύουσα του ελληνικού δικαίου Ευρωπαϊκή ΑΡΧΗ της Προφύλαξης.

Σύμφωνα με την αρχή αυτή όπου ανακύπτουν κίνδυνοι σοβαρής ή μη αναστρέψιμης βλάβης, η μη διαθεσιμότητα πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν λόγος για την αναβολή της λήψης αποδοτικών μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Επομένως, η εταιρία, η οποία εγκατέστησε και λειτουργεί την επίδικη εγκατάσταση στην προναφερθείσα τοποθεσία, η οποία ελάχιστα απέχει από το σχολείο και τις κατοικίες των αιτούντων, παραβιάζει την αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης βλάβης στη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, καθώς και στο περιβάλλον, ακόμη και αν δεν μπορεί να αποδειχθεί πλήρως η αιτιώδης σχέση μεταξύ της επίμαχης εγκατάστασης και των επιβλαβών συνεπειών από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει.

Εξάλλου, ανεξαρτήτως του ζητήματος της νομιμότητας ή μη της αδειοδότησης του εν λόγω σταθμού, η καθ’ ής παραβιάζοντας την αρχή της προφύλαξης, πλήττει το αγαθό της υγείας των αιτούντων, καθώς και περιβαλλοντικά αγαθά, στα οποία ανήκουν κατά μεγάλο μέρος τα κοινά και κοινόχρηστα πράγματα, των οποίων η χρήση και οι από αυτά ωφέλειες αφορούν άμεσα τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου και συνιστούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής.

Τα ανωτέρω αγαθά και ειδικότερα η ιδιωτικού δικαίου έκφανση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στο περιβάλλον (άρθρο 24 ισχύοντος Συντάγματος), όπως αυτό έμμεσα τριτενεργεί μέσω της 57 και 966 επ. ΑΚ δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα, αλλά επί μέρους εκδηλώσεις του ενιαίου δικαιώματος της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, κατά τρόπο ώστε η προσβολή των αγαθών αυτών να συνεπάγεται και προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας των αιτούντων.

Σημειωτέον, ότι η μη λειτουργία της επίδικης κεραίας δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αφού δεν οδηγεί σε πλήρη στέρηση της οικονομικής ελευθερίας της καθ’ ής εταιρίας.

Επειδή, λοιπόν, η σωματική και ψυχική υγεία αποτελεί το υπέρτατο προστατευόμενο αγαθό της προσωπικότητας του ατόμου, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση και απαγόρευσε στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας να λειτουργεί τον σταθμό βάσης και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που έχει εγκαταστήσει στο Βέλο Κορινθίας, καθώς επίσης πρέπει να υποχρεωθεί να προβεί στην προσωρινή απομάκρυνση των κεραιών και μηχανημάτων από τον ως άνω τόπο εγκατάστασής τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης, με την απειλή σε βάρος της καθ’ ής χρηματικής ποινής πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900,00) ευρώ, για κάθε παραβίαση του διατακτικού της.

Αφήστε μια απάντηση