Μεταφορά περιπτέρου στον Αδάμαντα Μήλου

φώτο αρχείου

Σε ενοικίαση γερανού για την μεταφορά του περιπτέρου στον Αδάμαντα Μήλου προχωρά ο Δήμος Μήλου μετά την απόφαση Ν77/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.

Για το λόγο αυτό έγινε  δέσμευση πίστωσης ύψους Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ (2.500,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ Κ.Α.Ε. 10.6236.01

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Δήμου Μήλου

Αφήστε μια απάντηση