Μαθιουδάκης Αργύρης : Αίτημα προς Δήμο Μήλο για ενημέρωση για το Δίκτυο Natura 2000

Σε συνέχεια της ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για περιοχές Natura 2000 που δημοσιοποιήσατε στις  στις 24 Μαΐου, 2024 στο milos voice
Θα ήθελα να κοινοποιήσετε προς κάθε ενδιαφερόμενο την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 3748  03-06-2024 προς το Δήμο Μήλου !
Παρακαλώ να πρωτοκολλήσετε το παρακάτω έγγραφο και να το αποστείλετε σε όλο το δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο Μήλου  και την επιτροπή περιβάλλοντος.  
Παρακαλώ να μεριμνήσετε και φέρετε στο δημοτικό συμβούλιο για  συζήτηση με την μορφή του  κατεπείγοντος την Έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), που αφορά την  Ομάδα 8β περιοχών Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Θήρας, Νάξου, Πάρου, Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μήλου και Νήσων Αττικής.
Η διαδικασία αυτή έχει καταληκτική ημερομηνία την 23 Ιουνίου 2024 .
θα πρέπει να γίνει έλεγχος για το κατά πόσο έχουν ενσωματωθεί στην ζωνοποίηση, οι αποφάσεις και οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου και των πολιτών .
 
Θα πρέπει ο Δήμος να ενημερώσει τους πολίτες που τα ακίνητα τους είναι όμορα σε ζώνες και έχουν  χαρακτηριστικά της ευνοϊκότερης ζώνης ( σπίτια χωράφια κ.τ.λ.) να μεριμνήσουν να το αποδείξουν  και να  ζητήσουν την τροποποίηση  προς το ευνοϊκότερο.
 
Η δυνατότητα για  πρόταση τροποποίησης ( συμπληρώσεις )  των ζωνών έχει καταληκτική ημερομηνία την 23 Ιουνίου 2024 
 
Μαθιουδάκης Αργυρίος 
Μέλος της επιτροπής περιβάλλοντος του Δήμου Μήλου  

Αφήστε μια απάντηση