Καταγγελία από το Θεατρικό Εργαστήρι Μήλου

Ως Θεατρικό Εργαστήρι Μήλου   βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε στους πολίτες της Μήλου την αντιμετώπιση του συλλόγου μας από την διοίκηση του Δήμου Μήλου με δήμαρχο τον κ. Δαμουλάκη.

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση του έγγραφου αιτήματος μας για την χορηγία του Δήμου προς το Θεατρικό Εργαστήρι Μήλου έναντι τιμολογίων των εξόδων για το ανέβασμα του θεατρικού έργου «Η ζωή του κυρίου Μολιέρου». Το αίτημα που συνοδευόταν από το εγκεκριμένο καταστατικό του συλλόγου συμπεριλαμβανόταν στον  φάκελο προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24/4, μαζί με αιτήματα χορηγιών από άλλους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους.  Το αίτημα μας αυτό δεν τέθηκε σε συζήτηση, δεν αναφέρθηκε καν, ως να μην υπήρχε ! Αυτό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της τυπικής διαδικασίας του Δημοτικού Συμβουλίου με υπεύθυνους τον ίδιο τον Δήμαρχο Μήλου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα αιτήματα των συλλόγων και των μεμονωμένων πολιτών συζητούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνονται ή απορρίπτονται αιτιολογημένα. Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα αποκλεισμού !

Εκτός από παράτυπη η αντιμετώπιση αυτή είναι και αντίθετη σε κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας στα πλαίσια της δημοκρατίας. Η διαχείριση των όποιων αιτημάτων πολιτών και συλλογικοτήτων νοείται μόνο ανάλογα με την προτεραιότητα των αναγκών τους και τις αντίστοιχες δυνατότητες των Δήμων. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι πολιτικά να βοηθούν τις όποιες πολιτιστικές προσπάθειες των τόπων τους, ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις των διαχειριστών τους.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί πως το αίτημα μας αυτό υποβλήθηκε μετά την  απόρριψη της γραπτής μας αίτησης για την ένταξη του συγκεκριμένου θεατρικού έργου στο φετινό Φεστιβάλ Μήλου. Ποιο όργανο αποφάσισε και απέρριψε την ένταξη του έργου και με ποια καλλιτεχνικά κριτήρια ; Δεν θα έπρεπε να αποφασίζει το  Δημοτικό Συμβούλιο;  Δικαιούται πολιτικά ο Δήμος  Μήλου να αφήνει εκτός του Φεστιβάλ σημαντικές τοπικές θεατρικές δημιουργίες;

Το Θεατρικό Εργαστήρι Μήλου έχει αποδείξει τα χρόνια της λειτουργίας του πως αγωνίζεται για το θέατρο, κάνει καλό θέατρο. Αυτό το γνωρίζουν όσοι πολίτες της Μήλου έχουν μοιραστεί από κοντά την προσπάθεια μας. Το κάνουμε αυτό με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες σε έναν τόπο που τα χορηγικά χρήματα που μοιράζονται με ευθύνη του Δήμου Μήλου είναι πολλά.  Εμείς δεν επαιτούμε το όποιο μέρος από αυτά τα χρήματα.  Απαιτούμε με διαπιστευτήριο τη δουλειά μας τη συμπαράσταση του Δήμου Μήλου στην προσπάθεια που κάνουμε για το θέατρο !

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Εργαστηρίου Μήλου

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Αφήστε μια απάντηση