Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία

Ο σκοπός της μελέτης είναι η ενημέρωση των εκτιμήσεων του ΙΟΒΕ για την οικονομική συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας, με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο. Ειδικότερα, στη μελέτη παρουσιάζονται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία βασικών μεγεθών της εξορυκτικής βιομηχανίας (όπως πωλήσεις, παραγωγή, προστιθέμενη αξία, απασχόληση, επενδύσεις και εξαγωγές), αναλύονται οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις δείγματος επιχειρήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας την περίοδο 2012-2016, ενημερώνεται η εκτίμηση για τη συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία (με βάση τις μεταβολές τόσο των μεγεθών της εξορυκτικής βιομηχανίας όσο και των εθνικών λογαριασμών έως το 2016) και παρουσιάζονται εκτιμήσεις για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραγωγής ανά κατηγορία προϊόντων εξορυκτικής βιομηχανίας για την περίοδο 2018-2022. Η μελέτη ολοκληρώνεται με παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο στην ΕΕ και στην Ελλάδα.

Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Αφήστε μια απάντηση