Δύο ακίνητα που βρίσκονται στην Μήλο βγαίνουν σε πλειστηριασμό

Δύο ακίνητα που βρίσκονται στην Μήλο βγαίνουν σε πλειστηριασμό με ηλεκτρονικά μέσα την Πέμπτη 14.07.2022

Το πρώτο αφορά μια  αυτοτελή ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησίας, ήτοι την οριζόντια ιδιοκτησία (ΓΡΑΦΕΙΟ) του πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου μιας διώροφης οικοδομής στον Αδάμαντα Μήλου.

Το δεύτερο είναι ένα αγροτεμάχιο με, το οποίο βρίσκεται στη θέση Μαύρα Γκρεμνά του Δήμου Μήλου,
έκτασης 2.790 τετραγωνικών μέτρων.  Στο ως άνω αγροτεμάχιο έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο επιφανείας 110,96 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο υπάρχει ημιυπαίθριος χώρος 17,10 τετραγωνικών μέτρων, πρώτο όροφο επιφανείας 88,86 τετραγωνικών μέτρων και υπόγειο επιφανείας 49,56 . τετραγωνικών μέτρων.

Υπάλληλος του πλειστηριασμού είναι η πιστοποιημένη για πλειστηριασμούς με ηλεκτρονικά μέσα Συμβολαιογράφος Μήλου.

Αφήστε μια απάντηση