Δράσεις ΟΣΥΓΥ για την «Ανάκαμψη των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Φορέων μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας Πανεπιστημίων»

Με χαρά η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων ανακοινώνει τις επόμενες
δράσεις του προγράμματος eCHOIng.

1. έκδοση δημοσίευσης και οπτικού υλικού ανοικτής πρόσβασης που
αναδεικνύει πρακτικές για την ανάκαμψη των Πολιτιστικών Φορέων της
Ευρώπης μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας πανεπιστημίων, καθώς και τις
ευκαιρίες και τα προβλήματα για τις συνέργειες αυτές, όπως προέκυψαν από
ερευνητική εργασία. https://echoing.eu/results/project-result-1/

2. Τετάρτη, 07/09/2022: πρώτη πανευρωπαϊκή εκδήλωση η οποία θα
πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά και δια ζώσης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε
(α) μέλη και φοιτητές πανεπιστημίων που ασχολούνται με την πολιτιστική
κληρονομιά (β) πολιτιστικούς φορείς μεσαίου και μικρού μεγέθους
(συλλόγους, μουσεία, ενώσεις, κ.α.)

Στην εκδήλωση, οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα συζητήσουν για έννοιες και
πρακτικές Ανοικτής Καινοτομίας για πανεπιστήμια, μουσεία και πολιτιστικούς
φορείς βάσης, με στόχο να δημιουργηθούν συνέργειες που θα ωφελήσουν την
πολιτιστική κληρονομιά σε περιόδους κρίσης. Στη συζήτηση, η οποία θα γίνει
στην αγγλική γλώσσα, θα συμμετέχουν επίσης οι εταίροι του προγράμματος
και οι συνεργαζόμενοι φορείς από τα 5 χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα. Συνημμένο θα βρείτε το προσχέδιο του προγράμματος της
εκδήλωσης. Μπορείτε να εγγραφείτε έως τις 04/09/2022:
https://NTNU.zoom.us/meeting/register .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας eCHOing και να μας ακολουθήσετε στο (@eCHOing_EU) /
Twitter. Υπεύθυνη προγράμματος εκ μέρους της ΟΣΥΓΥ είναι η αντιπρόεδρος, Άννα
Μαυρουδή, και η Ομάδα Διοίκησης Έργου αποτελείται από 2 νέες Κυκλαδίτισσες,
την Ελευθερία Σαρρή από την Πάρο και τη Χριστίνα Κανέλλου από τη Μύκονο.

Αφήστε μια απάντηση