Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μήλου

 

Αφήστε μια απάντηση