ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος της Καθαριότητας

Αφήστε μια απάντηση