Αθανάσιος Κεφάλας : Γιατί επείγει ένα ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας

Tα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων πρωτοπορούν στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και από το 2006 έχουν υιοθετήσει και τηρούν «Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης», προάγοντας έτσι την υπεύθυνη αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας. Η επιλογή αυτή είναι απόλυτα υποστηρικτική στις κατευθύνσεις της «Πράσινης Συμφωνίας» και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η στρατηγική στροφή της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτεί σημαντικά περισσότερες ορυκτές πρώτες ύλες, καθώς και τη διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού τους, οι οποίες δοκιμάστηκαν σημαντικά στην περίοδο της πανδημίας, και αυτό κατέδειξε το μέγεθος της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες.

Μία τέτοια σημαντική διαταραχή είναι αυτή στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο και πετρέλαιο, η οποία έχει οδηγήσει στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους διεθνώς.
Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό μέρος της εθνικής οικονομίας και κυρίως των εξαγωγών της, επομένως η εκτόξευση του κόστους ενέργειας αποτελεί σημαντική πρόκληση και απειλεί την ανταγωνιστική θέση της στις διεθνείς αγορές όπου αυτή δραστηριοποιείται.

Επομένως απαιτείται να σχεδιαστούν δράσεις που θα ανακουφίσουν το συντομότερο την πίεση στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι αυτών των χωρών που δεν ακολουθούν τους ίδιους ρυθμούς στην πράσινη μετάβαση, καθώς και αυτές οι ενέργειες οι οποίες θα διασφαλίσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τα μέτρα στήριξης πρέπει να συμπεριλαμβάνουν επιδότηση για μείωση του αυξημένου κόστους ενέργειας, μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων της ενέργειας, ειδική ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, άρση των εμποδίων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές εξόρυξης και παροχή κινήτρων για την ιδιοπαραγωγή ενέργειας. Αυτά, σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση και οικονομική υποστήριξη δράσεων για την αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης, τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης και την υλοποίηση των αντίστοιχων επενδύσεων για τη μείωση της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας, θα ισορροπήσουν την επιβάρυνση που υφίστανται οι καταναλωτές.

Ο σον αφορά το μέλλον του ενεργειακού εφοδιασμού, η απολιγνιτοποίηση της ηλεκτρικής παραγωγής απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια και συντεταγμένη πορεία που θα εγγυάται τη διατηρήσιμη ασφάλεια και επάρκεια ανταγωνιστικής ενέργειας για τη χώρα. Απαιτείται ευελιξία και προσαρμογή στις εκάστοτε διαμορφούμενες συνθήκες και ενδεχομένως τακτική αναδίπλωση στην ταχύτητα υλοποίησης της απολιγνιτοποίησης. Τα κοιτάσματα λιγνίτη πρέπει να παραμείνουν προσβάσιμα ως χρήσιμη ενεργειακή εφεδρεία, αλλά και για την αξιοποίησή τους σε μη ενεργειακές χρήσεις.
Είναι επιτακτικό να διασφαλίσουμε βιώσιμο ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα για αυτές οι οποίες αποτελούν πλεονέκτημα για την εθνική οικονομία, να κινητοποιήσουμε τις στρατηγικές ενεργειακές εφεδρείες και τελικά να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις και να μετατρέψουμε την πρόκληση της ενεργειακής κρίσης σε ευκαιρία ανάπτυξης.

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ

Αφήστε μια απάντηση