Έγκριση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων που αφορά στην άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων της περίφραξης του Αερολιμένα Μήλου (ΚΑΜΛ), που είναι κατεστραμμένη, ποσού Εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (79.980,00 €)

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αποφασίζει  την περίφραξη του Αεροδρομίου Μήλου, λόγω σοβαρών προβλημάτων στην περίφραξης του Αερoλιμένα, σαν αποτέλεσμα έργων που εκτελέσθηκαν στην περιοχή από το Δήμο, ο οποίος αν και ανέλαβε την υποχρέωση αποκατάστασης της περίφραξης δεν το έπραξε παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Υπηρεσίας. Η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων, εφ΄ όσον δεν αποτρέπει την τυχόν είσοδο στον χώρο του Αερολιμένα. Η αποκατάσταση του κατεστραμμένου τμήματος της περίφραξης θα γίνει σύμφωνα με συνημμένη περιγραφή υπηρεσιών και θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση