Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία της Κω και της Μήλου

Η Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε άδειες γεωτρήσεων και χρήσεων νερού για λογαριασμό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  στην Κω και στη Μήλο.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας μικτής χρήσης νερού, υδρευτικής και  χρήσης αναψυχής, στην εταιρεία «ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ» Ξ.Τ.Ε.Ε.Α.Ε. από γεώτρηση στη θέση «Γιαλόμανδρα» Πυλίου Κω.  Η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να χρησιμοποιείται για υδρευτική χρήση είναι 2.600 κ.μ. ανά έτος, δηλαδή 6,5 στρέμματα, ενώ η ποσότητα νερού που μπορεί να χρησιμοποιείται για αναψυχή, δηλαδή για τις κολυμβητικές πισίνες επιφανείας 259 τμ είναι 1.900 κ.μ. ανά έτος.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω διεύθυνση χορήγησε άδεια μικτής χρήσης νερού υδρευτικής και αναψυχής, πλην πόσης, στην εταιρεία Φράγκος Αχιλλέας & Παρασκευή ΞΤΕ ΑΕ, από μια γεώτρηση και ένα πηγάδι, στην περιοχή «Βείζης» στην Κω. Η ποσότητα νερού που μπορεί να χρησιμοποιείται συνολικά για μικτή χρήση από τη γεώτρηση και το πηγάδι, είναι 7.500 κ.μ. ανά έτος. Η ανωτέρω άδεια ισχύει έως τις 31-12-2022.

Τέλος, η ίδια ως άνω αρχή ενέκρινε την άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, δηλαδή διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης, στη Αντιγόνη Κολιαράκη του Μιχαήλ, στη θέση «Κόρφος» του της Μήλου. Το έργο προορίζεται για την άρδευση καλλωπιστικών φυτών που βρίσκονται σε κήπο ξενοδοχείου και αφορά αυστηρά μόνο το έργο για το οποίο εκδόθηκε, ενώ απαγορεύεται η κατά οιοδήποτε τρόπο εκτέλεση άλλου έργου, με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε 3 χρόνια και η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί, εκτός αν έγκαιρα δοθεί παράταση ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του δικαιούχου.

Πηγή : Tornos News

Αφήστε μια απάντηση