& Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει η επιτροπή Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Δήμου Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Δήμου…