Ημέρα: 20 Νοεμβρίου 2021

15η/2021 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 24.11.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…