Ημέρα: 13 Ιανουαρίου 2020

Συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Μήλου

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Καλούνται τα…

Προτάσεις για τις περιοχές Natura της Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δήμου…

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου της Μήλου την 17.01.2020

Α.Π :17 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου της Μήλου την 16.01.2020

Α.Π :16 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ…