Ημέρα: 20 Μαρτίου 2020

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου στις 23.03.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

Ό Σύνδεσμος Επαγγελματιών Μήλου, ενημερώνει τα μέλη του για τα νέα μέτρα στήριξης

Ό Σύνδεσμος Επαγγελματιών Μήλου, ενημερώνει τα μέλη του για τα…

error: Content is protected !!