Ημέρα: 10 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση του ΙΣΚΥΜ σε συλλόγους και σωματεία

Το ΔΣ του ΙΣΚΥΜ καλεί τους εκπροσώπους …

Συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας Δήμου Μήλου για τα προβλήματα του Κ.Υγείας

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Υγείας, Κοινωνικών Υποθέσεων & Μέριμνας…

Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δήμου…

error: Content is protected !!