Ημέρα: 28 Φεβρουαρίου 2019

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της μήλου την 04.03.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…

Προβολή ταινίας στο Εργατικό Κέντρο Μήλου

error: Content is protected !!